Over Hand in Hand

In de twintiger jaren bestonden er in Strombeek-Bever twee toneelgezelschappen: "Moed gaat vooruit" en "Kunst en Vermaak". Beide waren een onderafdeling van de twee muziekmaatschappijen. Daarnaast werd er, zij het sporadisch, ook toneel gespeeld door leden van de K.A.J. en van den Arbeidersbond van Sint-Jozef. Het was, na een Sinterklaasfeest, dat enkele jonge toneelliefhebbers van deze laatste vereniging in 1927 overgingen tot de oprichting van een vast gezelschap.

Hand in Hand was geboren! Zij gingen van start met het blijspel "De kepi van de veldwachter". Toen speelde men in het kleine zaaltje in de Poststraat. (Het gebouwtje staat er nu nog).

oude foto van een huis

Gelukkig voor de toneelvereniging kocht de parochie in 1928 het patronaat aan (vanaf 1935 gekend als "Ons Huis"). Zoals andere parochiale verenigingen vond ook Hand in Hand daar zijn thuishaven. Hand in Hand en Ons Huis waren onafscheidelijk verbonden van 1928 tot 1974... ruim 46 jaar. Er kwam een eerste bloeiperiode tussen 1934 en 1938. In 1935 werd op een toneeltornooi een Eerste prijs met grote onderscheiding behaald met "Toen het licht verdween". Was deze titel misschien een profetische voorspelling? Met de tweede wereldoorlog verdween inderdaad het licht van de vreugde bij de bevolking. In 1940 en 1941 werd er niet gespeeld, maar in 1942 was Hand in Hand opnieuw present om, praktisch zonder middelen, met het stuk "Tip Top en C°" onze mensen dat tikkeltje ontspanning te brengen dat in deze donkere periode zo'n deugd kon doen.

In 1955 vroeg men aan het bisdom de toelating om gemengde opvoeringen te mogen brengen. Slechts in 1957 verkreeg men de toestemming. De mogelijkheid om gemengd toneel te spelen opende natuurlijk nieuwe perspectieven. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan verkreeg Hand in Hand van de Koning de toestemming om het predikaat "Koninklijk" te voeren.
Een nieuwkomer was ook ons weekendreisje. Steeds opnieuw een echte meevaller en een traditie die ook nu nog steeds in ere wordt gehouden.

In 1974 verhuisden we naar het Cultureel Centrum. Hand in Hand was één van de eerste verenigingen in Strombeek-Bever om een optimaal gebruik te kunnen maken van de geboden infrastructuur en de professioneel uitgeruste schouwburg. Ook kan de groep steeds rekenen op de totale medewerking van het technisch personeel, de administratie en de staf van het CC.

In 1976 volgde de viering van het gouden jubileum van Hand in Hand. De kroon op de viering werd gezet met de grandioze opvoering van "De Knecht van twee Meesters”. Datzelfde jaar werd de vereniging voor de allereerste maal in "uitmuntendheid" gerangschikt op het Provinciaal tornooi van Brabant.

Om de toekomst veilig te stellen diende jeugdig talent tussen 16 en 25 jaar aangetrokken. Zij brengen vanaf 1977 hun eigen productie. Hand in Hand brengt vanaf nu drie toneelproducties per jaar.

In 1984 wordt door Hand in Hand voor het eerst een operette opgevoerd. De keuze viel op "Sepp'l". Het werd een regelrecht succes. Later volgden nog: "Op de purperen hei" en "Frau Luna".

Bij het 60-jarig bestaan werkten meerdere werkgroepen aan een overzichtstentoonstelling i.v.m. de geschiedenis van Hand in Hand. Voor de jubileumproductie kreeg "Midzomernachtsdroom" van William Shakespeare de voorkeur. Vanaf dat jaar kwamen er meer en meer stukken uit het wereldrepertoire op het programma. Er werd steeds toegewerkt naar kwaliteit, zowel voor wat de keuze van de stukken betreft, als voor de technische en artistieke afwerking ervan.

De seizoenen 1992 en 1993 werden opnieuw topjaren voor Hand in Hand. In juni 1992 wordt Hand in Hand, ten huize van Ere-Burgemeester Soens, bekroond met de Emma-Maria Soensprijs. De erkenning en de beloning van onze inspanningen op het toneelgebied, voor de regelmatige programmering van stukken van eigen bodem en voor de inzet van de verspreiding van onze cultuur in de regio.

Om fier over te zijn! Voor het eerst in haar geschiedenis werd Hand in Hand geselecteerd om op 6 februari 1993 deel te nemen aan het zo prestigieuze "Koninklijk Landjuweel" met de productie "Antigone. Ook al stonden we niet op het hoogste schavotje, toch staken we die pluim graag op onze hoed. Het werd een stimulans om het gaspedaal nog wat dieper in te drukken.

In die jaren begon men sterk te denken aan een nieuwe start voor onze jeugdafdeling, maar dan op volledig nieuwe basis. In 1997 was het dan zover. Vijf leden van onze vereniging wilden zich inzetten om toneelinitiatie te geven aan kinderen vanaf 12 jaar. De inschrijving kende zo'n succes dat in 1998 kon worden gestart met een tweede groep. Dankzij de harde en bekwame inzet van onze jeugdleiders draait de jeugdwerking op volle toeren. Eenmaal per jaar, vlak na de kerstvakantie, trekken onze jongeren op studieweekend. Daar wordt niet alleen gerepeteerd, maar worden ook vriendschappen gesmeed. De jeugdgroep brengt nu ook jaarlijks haar volavond productie, zodat er vanaf 1999 vijf toneelproducties op ons programma staan. Vier producties in eigen huis en eentje op de kerstmarkt in Grimbergen, deelnemen aan tornooien her en der, van de vroegere zomerrust is allang geen sprake meer!

In al die jaren speelde Hand in Hand zowat alle genres van stukken uitgezonderd een echte musical. En die plaatsten we op ons programma bij de eeuwwisseling: "A funny thing happened on the way to the forum".

Het huidig bestuur streeft ernaar kwaliteitsbeheer te brengen voor een groot publiek, zoveel mogelijk mensen de kans bieden het waar te maken, zowel voor zichzelf als naar buiten toe en met dat kwaliteitstheater mee te werken en het uitdragen van onze taal en cultuur hier in de streek, zo vlak bij de hoofdstad. Wie weet help jij ook om onze rijke geschiedenis in de toekomst mee vorm te geven?