De bestuursleden van Hand in Hand worden conform de statuten verkozen voor een periode van vier jaar.

Elk bestuurslid kan zich onbeperkt herverkiesbaar stellen.

Om de continuïteit binnen het bestuur te garanderen, werd gekozen om bestuursleden in te delen in twee 'poules'. 

Hierdoor worden om de twee jaar verkiezingen gehouden om nieuw verkozenen makkelijk te integreren. 

Het huidig bestuurscomité werd verkozen op de Algemene Vergaderingen van 26 januari 2014 en 17 januari 2016.

                                                       

Tim DEBECK                         Kristl HABILS                                                      Denis AUDENAERT

Voorzitter                               Ondervoorzitter, medewerkster jeugdtheater      Penningmeester

                            

Geert HABILS                                 Michel DE VOS                                   Lies CLEYKENS

Vertegenwoordiger Cultuurraad      Secretaris                                            Promo en rekwisieten

 

          

Cedric POEDTS                              Evelien AUDENAERT

Promo en Facebook                                    Promo en rekwisieten

 

                                   

Michaël DELAET                                   Peter NUYTS

Website en medewerker jeudtheater     Promo en website