De bestuursleden van Hand in Hand worden conform de statuten verkozen voor een periode van vier jaar.

Elk bestuurslid kan zich onbeperkt herverkiesbaar stellen.

Om de continuïteit binnen het bestuur te garanderen, werd gekozen om bestuursleden in te delen in twee 'poules'. 

Hierdoor worden om de twee jaar verkiezingen gehouden om nieuw verkozenen makkelijk te integreren. 

Het huidig bestuurscomité werd verkozen op de Algemene Vergaderingen van 17 januari 2016 en 4 maart 2018.

                                                       

Tim DEBECK                         Kristl HABILS                                                      Denis AUDENAERT

Voorzitter                               Ondervoorzitter, medewerkster jeugdtheater      Penningmeester

                            

Geert HABILS                                 Michel DE VOS                                   Lies CLEYKENS

Vertegenwoordiger Cultuurraad      Bestuurslid                                          Promo en rekwisieten

 

                             

Cedric POEDTS                                 Geert PITTOMVILS                           Sofie MUSSCHE

Promo en Facebook                                     Bestuurslid                                         Bestuurslid

 

                                            

Michaël DELAET                                     Peter NUYTS                                             

Secretaris, medewerker jeugdtheater     Promo en website